Kế hoạch Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 86/KH-UBND
Ngày ban hành 18/04/2023
Ngày hiệu lực 18/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm kh-86-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-.pdf
Văn bản mới