Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày hiệu lực 14/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm kh-85-trien-khai-thuc-hien-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-y-te-xa-giai-doan-den-nam-2030-phuong-pom-han.pdf
Văn bản mới