Kế hoạch Duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh Động vật trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh Động vật trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh-83-duy-tri-co-so-an-toan-dich-benh-dong-vat-tren-dia-ban-phuong-pom-han-nam-2023.pdf
Văn bản mới