Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh-82-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-nam-2023.pdf
Văn bản mới