KH Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 96/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung KH Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh_huong_ung_tuan_le_phong_cho20230509022448199_signed.pdf
Văn bản mới