KH Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 93/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung KH Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm ke_hoach_papi_theo_kh_140tph2020230505080852576_signed.pdf
Văn bản mới