V/v Tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; bệnh dại động vật
Số ký hiệu văn bản 221/UBND-VP
Ngày ban hành 30/04/2023
Ngày hiệu lực 30/04/2023
Trích yếu nội dung V/v Tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; bệnh dại động vật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CHĂN NUÔI
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cvvv_tang_cuong_bien_phap_cap220230430051411442_signed.pdf
Văn bản mới