Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 108/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm ke_hoach_trien_khai_thi_hanh_l20230529051654525_signed.pdf
Văn bản mới