CV V/v chỉ đạo triển khai tuyên truyền cấp CCCD và Cài đặt VneID và định danh điện tử mức độ 2 đối với công chức, viên chức người dân trên địa bàn phường
Số ký hiệu văn bản 250/UBND-VPTK
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung CV V/v chỉ đạo triển khai tuyên truyền cấp CCCD và Cài đặt VneID và định danh điện tử mức độ 2 đối với công chức, viên chức người dân trên địa bàn phường
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cong_van_vv_chi_dao_trien_khai20230519030252834_signed.pdf
Văn bản mới