Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chăm sóc Lúa vụ Mùa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 301/UBND-VPTK
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chăm sóc Lúa vụ Mùa năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv-301_vv_day_nhanh_tien_do_san_xu20230619112918231_signed.pdf
Văn bản mới