Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
Số ký hiệu văn bản 117/KH-UBND
Ngày ban hành 12/06/2023
Ngày hiệu lực 12/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh-117_to_chuc_-ngay_hoi_toan_dan_20230612022203518_signed-2-.pdf
Văn bản mới