Kế hoạch Triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023
Số ký hiệu văn bản 115/KH-UBND
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh-115-trien_khai_xay_dung_thi_die20230609045819255_signed-2-.pdf
Văn bản mới