Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
Số ký hiệu văn bản 109/KH-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm ke_hoach_109-thuc_hien_chi_thi_so_20230530023829971_signed.pdf
Văn bản mới