Công văn V/v tăng cường quản lý hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Vu Lan năm 2023
Số ký hiệu văn bản 429/UBND-VHXH
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v tăng cường quản lý hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Vu Lan năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_vu_lan_2023_23081402422264320230814041219628_signed-1-.pdf
Văn bản mới