Công văn V/v đăng ký sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 428/UBND-VPTK
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v đăng ký sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cong_van_vv_dang_ky_san_xuat_c20230814020359487_signed.pdf
Văn bản mới