Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 162/BC-UBND
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản BÁO CÁO
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm bao_cao_kq_hoat_dong_cua_cac_t20230814040520533_signed.pdf
Văn bản mới