Công văn V/v Giám sát việc tổ chức giới thiệu, quảng cáo thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 416/UBND-VP
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v Giám sát việc tổ chức giới thiệu, quảng cáo thực phẩm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_416giam_sat_to_chuc_gioi_th20230808104334253_signed.pdf
Văn bản mới