Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 156/KH-UBND
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh_xd_ptktxh_nam_2024_vong_1_220230814111009762_signed.pdf
Văn bản mới