Công văn V/v đôn đốc tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định
Số ký hiệu văn bản 389/UBND-VP
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v đôn đốc tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cv_don_doc_tien_do_thu_nhan_ki20230727022057798_signed.pdf
Văn bản mới