Kế hoạch Tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm Pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 150/KH-UBND
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm Pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm kh_van_dong_tuyen_truyen_dau_t20230727020923109_signed.pdf
Văn bản mới