Công văn V/v đôn đốc toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Số ký hiệu văn bản 365/UBND-VP
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v đôn đốc toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cv_vvv_don_doc_toan_dan_dang_k20230718023831170_signed.pdf
Văn bản mới