Công văn V/v triển khai phát động Phong trào toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)
Số ký hiệu văn bản 353/UBND-VPTK
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v triển khai phát động Phong trào toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cv_vv_trien_khai_phat_dong_pho20230711034601908_signed.pdf
Văn bản mới