Công văn V/v hướng dẫn truy cập, khai thác số liệu trạm đo mưa tự động, trạm thời tiết tổng hợp phục vụ công tác phòng chống thiên tai
Số ký hiệu văn bản 354/UBND-VPTK
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v hướng dẫn truy cập, khai thác số liệu trạm đo mưa tự động, trạm thời tiết tổng hợp phục vụ công tác phòng chống thiên tai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm cv_huong_dan_truy_cap_khai_tha20230711035007924_signed.pdf
Văn bản mới