Công văn V/v Giám sát việc tổ chức giới thiệu, quảng cáo thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 346/UBND-VPTK
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v Giám sát việc tổ chức giới thiệu, quảng cáo thực phẩm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_giam_sat_to_chuc_gioi_thieu20230710043128336_signed.pdf
Văn bản mới