Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh chân tay miệng.
Số ký hiệu văn bản 321/UBND-VP
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 26/06/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh chân tay miệng.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_phong_chong_dich_chan_tay_m20230626015044883_signed.pdf
Văn bản mới