Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm chi_thi_ve_pt_ktxh_2024_signe220231231110517342_signed.pdf
Văn bản mới