Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/KH-UBND 09/05/2022 KH Thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số trên địa bàn phường Pom Hán giai đoạn 2022-2025.
Lượt xem: 65
Tải về 2
475-BC/ĐU 30/10/2019 BC 475 báo cáo đăng ký công trình chào mừng Đại hội và thời gian ĐH đại biểu Đảng bộ phường khóa XIII
Lượt xem: 99
Tải về 0
92-QĐ/ĐU 29/10/2019 Quyết định vv thành lập tổ giúp việc BCD Đảng bộ chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện ĐH Đảng bộ phường khóa XIII
Lượt xem: 78
Tải về 0
102-KH/ĐU 28/08/2019 KH 102tuyên tryền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 85
Tải về 0
98-KH/ĐU 16/07/2019 Kế hoạch số 98 tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Pom Hán lần thứ XII và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020.2023
Lượt xem: 74
Tải về 0
93-KH/ĐU 15/03/2019 KH 93 tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015.2020
Lượt xem: 86
Tải về 0
61-NQ/ĐU 25/01/2019 Nghị quyết 61 lãnh đạo công tác xây dựng cơ sỏ AT bệnh dại 2019
Lượt xem: 92
Tải về 0
60-NQ/ĐU 25/01/2019 Nghị quyết 60lãnh đạo thực hiện quản lý đai, quản lý đô thị, xây dựng trên địa bàn phường Pom Hán 2019
Lượt xem: 85
Tải về 0
59-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 59 lãnh đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
Lượt xem: 100
Tải về 0
58-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 58 lãnh đạo công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị 2019
Lượt xem: 77
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH