Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/NQ-HĐND 28/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 68
Tải về 0
10/NQ-HĐND 28/12/2022 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về 0
09/NQ-HĐND 28/12/2022 Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
61-NQ/ĐU 25/01/2019 Nghị quyết 61 lãnh đạo công tác xây dựng cơ sỏ AT bệnh dại 2019
Lượt xem: 92
Tải về 0
60-NQ/ĐU 25/01/2019 Nghị quyết 60lãnh đạo thực hiện quản lý đai, quản lý đô thị, xây dựng trên địa bàn phường Pom Hán 2019
Lượt xem: 85
Tải về 0
59-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 59 lãnh đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
Lượt xem: 100
Tải về 0
58-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 58 lãnh đạo công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị 2019
Lượt xem: 77
Tải về 0
57-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 57 về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng năm 2019
Lượt xem: 84
Tải về 0
56-NQ/ĐU 21/01/2019 Nghị quyết 56 về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa phường Pom Hán 2019
Lượt xem: 89
Tải về 0
44-NQ/ĐU 28/01/2018 Nghị quyết về thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng trên địa bàn phường Pom Hán
Lượt xem: 81
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH