Tổng số: 507
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/KH-UBND 01/03/2024 Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng tháng 03 năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
49/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn phường Pom Hán năm 2024.
Lượt xem: 2
Tải về 0
51/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trỌng tâm năm 2024 trên địa bàn phường Pom Hán.
Lượt xem: 3
Tải về 0
50/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt I năm 2024 trên địa bàn phường Pom Hán
Lượt xem: 3
Tải về 0
45/KH-UBND 23/02/2024 Kế hoạch Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn, quyết định theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Pom Hán năm 202
Lượt xem: 3
Tải về 0
47/KH-UBND 23/02/2024 Kế hoạch Hoạt động Cổng thông tin điện tử năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
44/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phường Pom Hán năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
46/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch Công khai thông tin trên địa bàn Phường Pom Hán năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
43/KH-UBND 21/02/2024 Kế hoạch Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn phường Pom Hán năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
42/KH-UBND 21/02/2024 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn phường Pom Hán năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH