Công văn 269 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống. Để tiếp tục chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục Trâu, Bò.
Số ký hiệu văn bản 269/UBND-VP
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn 269 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống. Để tiếp tục chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục Trâu, Bò.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Công văn 269 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên Trâu bò.pdf
Văn bản mới