Công văn số 311 về việc triển khai một số văn bản Pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2021.
Số ký hiệu văn bản 311/UBND-VP
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 311 về việc triển khai một số văn bản Pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2021.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Công văn 311 về việc triển khai một số văn bản Pháp luật quan trong có hiệu lực trong tháng 7.2021.pdf
Văn bản mới