Công văn về việc “hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 317/UBND-VP
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc “hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Công văn 317 về việc hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid19.pdf
Văn bản mới