Công văn tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi danh mục chứa hoạt chất Glyphosate.
Số ký hiệu văn bản 319/UBND-VP
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi danh mục chứa hoạt chất Glyphosate.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Công văn 319 tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật.pdf
Văn bản mới