Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Pom Hán.
Số ký hiệu văn bản 01/HD-BCĐ
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Pom Hán.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 01 Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.pdf
Văn bản mới