Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phổ cập giáo dục Trên địa bàn phường Pom Hán năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 94/KH-UBND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phổ cập giáo dục Trên địa bàn phường Pom Hán năm 2021.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 94 Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn phường năm 2021.pdf
Văn bản mới