Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tài chính hậu cần phòng, chống dịch Covid-19.
Số ký hiệu văn bản 137/KH-UBND
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tài chính hậu cần phòng, chống dịch Covid-19.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 137 Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tài chính hậu cần phường Pom Hán.pdf
Văn bản mới