Công văn vv tăng cường triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã.
Số ký hiệu văn bản 517/UBND-VP
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn vv tăng cường triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Công văn 517 tăng cường triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã.pdf
Văn bản mới