Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban an sinh xã hội phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 136/KH-UBND
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban an sinh xã hội phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 136 Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban an sinh xã hội phòng chống dịch Coivd 19.pdf
Văn bản mới