Phương án Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể nhỏ lẻ trên địa bàn phường Pom Hán.
Số ký hiệu văn bản 04/PA-UBND
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Phương án Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể nhỏ lẻ trên địa bàn phường Pom Hán.
Hình thức văn bản Phương Án
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Phương án số 04 Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trênđịa bàn phường POm Hán.pdf
Văn bản mới