Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 134/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Trường Giang
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 134 Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa.pdf
Văn bản mới