Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban y tế phòng, chống dịch Covid-19.
Số ký hiệu văn bản 135/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban y tế phòng, chống dịch Covid-19.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 135 Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban y tế phòng, chống dịch Covid-19..pdf
Văn bản mới