Công văn về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông cổng trường tại các trường học trên địa bàn phường
Số ký hiệu văn bản 505/UBND-VP
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông cổng trường tại các trường học trên địa bàn phường
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Công văn 505 Vv tăng cường đảm bảo an ninh,trật tự an toàn giao thông cổng trưởng tại các trường học trên địa bàn phường.pdf
Văn bản mới