Công văn về việc tiếp tục thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid 19
Số ký hiệu văn bản 496/UBND-VP
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid 19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Công văn 496 về việc tiếp tục thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid 19.pdf
Văn bản mới