Công văn về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc vụ Đông Xuân 2021-2022.
Số ký hiệu văn bản 494/UBND-VP
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc vụ Đông Xuân 2021-2022.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Công văn 494 về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc vụ Đông xuân 2021.2022.pdf
Văn bản mới