Công văn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Số ký hiệu văn bản 277/UBND-VP
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CHĂN NUÔI
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm CV về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm.pdf
Văn bản mới