Kế hoạch Thực hiện Mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 73/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 73 Thực hiện Mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số.pdf
Văn bản mới