Kế hoạch Hoạt động Chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
Số ký hiệu văn bản 72/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2022
Ngày hiệu lực 07/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động Chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 72 Hoạt động Chương trình phòng, chống HIV.AIDS năm 2022.pdf
Văn bản mới