Kế hoạch Triển khai mô hình điểm tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.
Số ký hiệu văn bản 71/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai mô hình điểm tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 71 Triển khai mô hình điểm tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống HIV tại cộng đồng dân cư.pdf
Văn bản mới