Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 69 Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2022.pdf
Văn bản mới