CÔng văn về việc phát động phong trào thi đua năm trật tự và năm minh đô thị năm 2022
Số ký hiệu văn bản 266/UBND-VP
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung CÔng văn về việc phát động phong trào thi đua năm trật tự và năm minh đô thị năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm CV 266 về việc phát động phong trào thi đua năm trật tự và năm minh đô thị 2022.pdf
Văn bản mới